OP taken BMI voordelig uitbesteden

U wordt volledig ontzorgt wanneer u de OP taken BMI uitbesteed. Het uitbesten van de OP taken kan al vanaf €1,50 per dag.

Onze ervaren opgeleide personen zorgen ervoor dat uw bedrijf en personeel in een veilige omgeving hun werkzaamheden kunnen uitvoeren.
Daarbij werken we volgens wettelijke eisen en richtlijnen.

Wat zijn eigenlijk de voordelen om de Op taken uit te besteden?

 • Uw BMI wordt door professioneel opgeleide personen gecontroleerd.
 • Er is altijd up to date inzicht over de status van uw installatie.
 • Uw personeel blijft volledig inzetbaar voor eigen werkzaamheden.
 • U heeft geen opleidingskosten.
 • Vaste prijs, zodoende inzicht over de kosten.
 • Het logboek is up to date.

Wat moet er gecontroleerd worden in het logboek?

Controleren of alle onderhoudswerkzaamheden, zoals preventief onderhoud, controle en correctie onderhoud, alsmede alle handelingen verricht aan de brandmeldinstallatie zoals het in- en uitschakelen van melders en groepen moeten direct na het afronden van de werkzaamheden in het logboek worden vermeld.

Belangrijk is dat het logboek hiervoor voor de beheerder en onderhouder vrij toegankelijk zijn.

Waar bestaan de OP taken uit?

De Op taken bestaan uit 9x maandelijkse controle en 2x 4maandelijkse controle per jaar.

 • De maandelijkse taken van een beheerder van een brandmeldinstallatie bestaan onder andere uit:
 • Visuele inspectie van de brandmeldinstallatie, waaronder het inspecteren van componenten zoals automatische melders en handmelders.
 • Testen van de brandmeldinstallatie, zoals het uitvoeren van functionele en sensortests en het verifiëren van de doormeldingen naar de Particuliere Alarmorganisatie(PAC).
 • Verifiëren van de technische documentatie, zoals technische tekeningen, installatieschema’s en rapporten over inspecties en onderhoud. -Verzamelen en analyseren van gegevens en rapporten, zoals meldingen en alarmen, om de prestaties van de brandmeldinstallatie te bewaken en te verbeteren.

Alle maandelijkse controles worden ook elke 4 maanden uitgevoerd. Met als extra controles:

 • Controleren van de alarmfunctie van iedere BMC.
 • Controleren van de mogelijkheid om functies uit te schakelen van iedere BMC.
 • Visuele controle van handbrandmelders op bereikbaarheid, zichtbaarheid en beschadigingen.
 • Visuele controle van automatische melders of deze vrij zijn van obstakels.
 • Visuele controle van automatische melders of deze niet zijn beschadigd en naar behoren kunnen functioneren.
 • Visuele controle van alle ontruimingssignaalgevers en/of ontvangsttoestellen of deze niet zijn beschadigd en naar behoren kunnen functioneren.
 • Controleren of zich binnen de detectie en/of alarmeringszones veranderingen in ruimtegebrek, inrichting, ventilatiesysteem of bouwconstructie hebben voorgedaan.
 • Controleren of de huidige voorzieningen van de BMC nog voldoen aan de alarmorganisatie.
 • Controleren of alle benodigde documenten overeenkomen met de werkelijke situatie.
 • Controleren van de ontruimingsalarmfunctie.

Informeer naar de verschillende mogelijkheden en voorwaarden.

× WhatsApp met ons!