Een brandmeldinstallatie, afgekort BMI, heeft als doel brand tijdig te detecteren, signaleren en te melden waar er brand is, zodat er veilig gevlucht kan worden.

De BMI bestaat uit een samenstel van onderdelen, waaronder rookmelders, handmelders en signaleringen; zoals sirenes en flitslichten. Ook stuurt de installatie andere installaties aan zoals; ontruimingsalarmsystemen, liften, branddeuren of automatische blusinstallaties.

Hoe sneller een brand ontdekt is, hoe meer tijd er is om iedereen in veiligheid te brengen en brandschade te beperken.

Een brandmeldinstallatie moet voldoen aan de eisen zoals die in de NEN 2535 zijn vastgelegd. Voorafgaand aan de installatie dient een Programma van Eisen (PvE) te worden opgesteld waarin de uitgangspunten worden omschreven.

Een brandmeldinstallatie moet iedere maand, iedere 4 maanden en jaarlijks onderhouden worden.

De maandelijkse en 4 maandelijkse beheerderstaken kunnen wij voor u verzorgen.

× WhatsApp met ons!