Er worden verschillende controles aan de brandmeldcentrale uitgevoerd.

Zo zijn er de maandelijkse controle, 4-maandelijkse controle en het jaarlijks onderhoud.

Maandelijkse controle.
Hierbij wordt er onder andere gekeken naar de volgende punten:
Worden de brand- en storingsdoormeldingen goed doorgemeld naar het ontvangststation.
Een visuele controle van de brandmeldcentrale wordt uitgevoerd.
Er wordt gecontroleerd of de optische indicatoren van de brandmeldcentrale werken.

4- en 8-maandelijkse controle.
Daarnaast zijn er controles die om de vier maanden moeten plaatsvinden.
Hierbij wordt er onder andere gekeken naar de volgende punten:
Zijn de handbrandmelders goed bereikbaar?
Kunnen alle brandmelders naar behoren functioneren?
Zijn er binnen de detectiezones van de brandmeldinstallatie wijzigingen geweest in het ruimtegebruik, de inrichting, het ventilatiesysteem of de bouwconstructie?
Voldoet het alarmorganisatieplan nog in de huidige situatie?
Komen de bedieningsvoorschriften, installatieplattegronden, blokschema’s, functiematrixen enz. over met de werkelijke situatie?
Werkt de meldfunctie van alle meldergroepen volgens de NEN2654-1 visueel?
Bevinden de rookmelders en thermische melders zich niet – horizontaal en verticaal gemeten – dichter dan 0,3 m in de buurt van inventarisgoederen (stellingen en dergelijke)?

Jaarlijks onderhoud
Het jaarlijks onderhoud aan uw brandmeldinstallatie is wettelijke verplicht. Het is een uitgebreide controle van de brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie. Het jaarlijks onderhoud wordt uitgevoerd door een gecertificeerd onderhoudsbedrijf.

× WhatsApp met ons!