Niet-automatische bewaking:
Dit betreft brandmeldinstallatie met alleen handbrandmelders.
Gedeeltelijke bewaking: brandmeldinstallatie met handbrandmelders en (in verkeersruimten en de ruimten met een verhoogd brandrisico – als bedoeld in NEN 2535, zoals opslag- en archiefruimten groter dan 2 m², werkplaatsen, keukens en stallingsruimten) automatische brandmelders.

Volledige bewaking
Brandmeldinstallatie met handbrandmelders en (in nagenoeg alle ruimten) automatische brandmelders.

Ruimte bewaking
Dit is een brandmeldinstallatie waarbij er automatische brandmelders in een specifieke ruimte of ruimten zijn aangebracht. Een dergelijke vorm van bewaking is vereist, indien een alarmering van aanwezige personen wordt verlangd in verband met beperkte vluchtmogelijkheden (bijvoorbeeld als er niet meer dan één vluchtroute is).

Gedeeltelijke bewaking
Wanneer er gedeeltelijke bewaking wordt geëist vanuit het Bouwbesluit 2012, moeten naast de noodzakelijke handbrandmelders, automatische brandmelders worden aangebracht in verkeersroutes en ruimten met verhoogd risico voor het ontstaan van brand door de aanwezigheid van brandbaar materiaal en/of ontstekingsbronnen. De NEN 2535 heeft een voorbeeldlijst opgesteld welke ruimten hiervoor in aanmerkingen komen. Let wel, deze lijst is niet uitputtend, dit betreffen enkel voorbeelden van ruimten die een verhoogd risico hebben of kunnen hebben.

× WhatsApp met ons!