De maandelijkse en 4 maandelijkse beheerderstaken aan uw brandmeldinstallatie worden professioneel uitgevoerd. De rapportages zijn voor u direct digitaal beschikbaar. Wanneer we tijdens de maandelijkse taken nadelige bevindingen opmerken, communiceren wij dit direct met u of een door u aangewezen contactpersoon.

De maandelijkse controles worden uitgevoerd volgens de NEN 2654.

Welke controles worden er maandelijks uitgevoerd?

 • Controleren en verifiëren van ieder criterium van de doormelding van brandmeldingen naar de Particuliere Alarmorganisatie(PAC) en/of veiligheidsregio (brandweer).
 • Controleren en verifiëren van ieder criterium van de doormelding van storingsmeldingen naar de Particuliere Alarmorganisatie.(PAC)
 • Controleren ontvangst van ieder criterium op de BMC.
 • Controleren of er een logboek aanwezig is en bijgehouden wordt.
 • Controleren of de alarmteller overeenkomt met het logboek.
 • Controleren toegankelijkheid BMC en of de teksten duidelijk leesbaar.
 • Testen van de zoemer en leds.
 • Controleren of de gebruikershandleiding aanwezig is in het logboek.
 • De BMC uitwendig reinigen.
 • Invullen van het logboek.

Welke controles worden er 4 maandelijks uitgevoerd?

Alle maandelijkse controles worden ook elke 4 maanden uitgevoerd. Met als extra controles:

 • Controleren van de alarmfunctie van iedere BMC.
 • Controleren van de mogelijkheid om functies uit te schakelen van iedere BMC.
 • Visuele controle van handbrandmelders op bereikbaarheid, zichtbaarheid en beschadigingen.
 • Visuele controle van automatische melders of deze vrij zijn van obstakels.
 • Visuele controle van automatische melders of deze niet zijn beschadigd en naar behoren kunnen functioneren.
 • Visuele controle van alle ontruimingssignaalgevers en/of ontvangsttoestellen of deze niet zijn beschadigd en naar behoren kunnen functioneren.
 • Controleren of zich binnen de detectie en/of alarmeringszones veranderingen in ruimtegebrek, inrichting, ventilatiesysteem of bouwconstructie hebben voorgedaan.
 • Controleren of de huidige voorzieningen van de BMC nog voldoen aan de alarmorganisatie.
 • Controleren of alle benodigde documenten overeenkomen met de werkelijke situatie.
 • Controleren van de ontruimingsalarmfunctie.

Om voor u de werking van de brandmeldinstallatie te borgen verzorgt MijnBeheerderstaken graag een offerte op maat.

In deze offerte houden wij rekening met het aantal maandelijkse taken (indien meerdere panden), de omvang en de functie van uw pand.

Wanneer u een offerteaanvraag heeft gedaan, streven wij ernaar om binnen 24 uur de aanvraag te behandelen.

Uiteraard kunnen wij eventuele vragen per telefoon of email beantwoorden.

× WhatsApp met ons!