Onafhankelijk

Conform de norm NEN 2654
merk onafhankelijk uw periodieke controles uitgevoerd

Controles

Maandelijkse,
4 maandelijkse en
8 maandelijkse controles

Certificaten

Beheerder brandmeldinstallaties
Onderhoudsdeskundige brandmeldinstallaties
VCA VOL
NEN 3140

UITBESTEDEN

Maandelijks, 4 maandelijks en jaarlijks dient uw brandmeldinstallatie en/of ontruimingsinstallatie functioneel beproefd te worden.

Een gecertificeerd Beheerder Brandmeldinstallaties is belast met de bediening, de periodieke controle en de controle op het jaarlijks onderhoud van de brandmeldinstallatie en / of de ontruimingsinstallatie.

Daar is specifieke kennis en ervaring voor nodig. Wij zijn gespecialiseerd in het uitvoeren van deze verplichte controles.


Doel van een Brandmeldinstallatie

Een brandmeldinstallatie, afgekort BMI, heeft als doel brand tijdig te detecteren, signaleren en te melden waar er brand is, zodat er veilig gevlucht kan worden.

De BMI bestaat uit een samenstel van onderdelen, waaronder rookmelders, handmelders en signaleringen; zoals sirenes en flitslichten. Ook stuurt de installatie andere installaties aan zoals; ontruimingsalarmsystemen, liften, branddeuren of automatische blusinstallaties.

Controles

Er worden verschillende controles aan de brandmeldcentrale uitgevoerd.

Zo zijn er de maandelijkse controle, 4-maandelijkse controle en het jaarlijks onderhoud.

MAANDELIJKSE CONTROLE

Hierbij wordt er onder andere gekeken naar de volgende punten:
Worden de brand- en storingsdoormeldingen goed doorgemeld naar het ontvangststation.
Een visuele controle van de brandmeldcentrale wordt uitgevoerd.
Er wordt gecontroleerd of de optische indicatoren van de brandmeldcentrale werken.

4 EN 8 MAANDELIJKSE CONTROLE

Daarnaast zijn er controles die om de vier maanden moeten plaatsvinden.

Hierbij wordt er onder andere gekeken naar de volgende punten:
Zijn de handbrandmelders goed bereikbaar?
Kunnen alle brandmelders naar behoren functioneren?
Zijn er binnen de detectiezones van de brandmeldinstallatie wijzigingen geweest in het ruimtegebruik, de inrichting, het ventilatiesysteem of de bouwconstructie?
Voldoet het alarmorganisatieplan nog in de huidige situatie?
Komen de bedieningsvoorschriften, installatieplattegronden, blokschema’s, functiematrixen enz. over met de werkelijke situatie?
Werkt de meldfunctie van alle meldergroepen volgens de NEN2654-1 visueel?
Bevinden de rookmelders en thermische melders zich niet – horizontaal en verticaal gemeten – dichter dan 0,3 m in de buurt van inventarisgoederen (stellingen en dergelijke)?

JAARLIJKS ONDERHOUD

Het jaarlijks onderhoud aan uw brandmeldinstallatie is wettelijke verplicht. Het is een uitgebreide controle van de brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie. Het jaarlijks onderhoud wordt uitgevoerd door een gecertificeerd onderhoudsbedrijf.

Uw beheerderstaken in goede handen?

Wat betreft de kosten staan we scherp in de markt en kunnen we maatwerk leveren.

contact

Neem contact op met ons

    × WhatsApp met ons!